4K1132 Modulindelning av produkter 6,0 hp

Modularisation of Products

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    G, D, U

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator