4K1201 Datorstöd i konstruktion och tillverkning, grundkurs 7,5 hp

CAD/CAM, Introductory Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Industriell produktion

Examinator