4K1401 Teknikhistoria, allmän översikt 6,0 hp

History of Technology, a General Survey

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Examinator