AD236V Arkitektur och genus: Introduktion 7,5 hp

Architecture and Gender: Introduction

Kursen syftar till att ge verktyg för feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska teoribildningen och undersöka hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till den.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Kursnivå (A-D)

  C
 • Huvudområde

  Arkitektur
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT18 P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  10073

 • Kursen startar

  2018-09-17

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 51

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Helen Runting <helen.runting@arch.kth.se>

 • Målgrupp

  Arkitektur-, planerings-, design-, och konststudenter, professionella utövare inom dessa områden, liksom arkitekturintresserade inom andra arbetsfält.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT17 för fristående studerande

 • Perioder

  HT17 P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  10072

 • Kursen startar

  2017-09-20

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 51

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 16

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Helen Runting <helen.runting@arch.kth.se>

 • Målgrupp

  Arkitektur-, planerings-, design-, och konststudenter, professionella utövare inom dessa områden, liksom arkitekturintresserade inom andra arbetsfält.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge verktyg för feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska teoribildningen och undersöka hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till den.

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande verktyg för att  göra feministiska tolkningar av arkitektur och i förlängningen skapa ny arkitektur.

Kursens huvudsakliga innehåll

Under kursen studerar vi feministiska teoribildningar och arkitekturpraktiker och undersöker hur hus och andra byggda strukturer förhåller sig till dem. Vi ägnar oss åt feministisk kritik av arkitekturens kultur och dess förhållande till sexualitet, etnicitet och klass och som vidmakthållare av en normativ maskulinistisk smak. Kursen är uppbyggd kring en serie begrepp, bl.a. heteronormativitet, genusperformance och intersektionalitet som behandlas i relation till arkitektur.

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie med totalt drygt 10 tillfällen. 

Behörighet

 • Högskolestudier om minst 30 hp.
 • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Studier i konst, design, arkitektur och/eller genusteori, eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet. Närmare upplysningar lämnas av kursansvarig

Litteratur

Litteraturlista ges vid kursstarten.

Examination

 • MOM1 - Aktivt deltagane 80%, 5,0, betygsskala: P, F
 • MOM2 - Godkänd och redovisad inlämningsuppgift, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

MOM1 - Aktivt deltagande 80%, 5 hp, betygsskala: P, F

MOM2 - Godkänd och redovisad inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

För godkänt på hela kursen krävs att båda momenten är godkända.

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Kontaktperson

Helen Runting (helen.runting@arch.kth.se)

Examinator

Katja Tollmar Grillner <katja.grillner@arch.kth.se>

Påbyggnad

Kursen ingår i kursserien Arkitektur och Genus, som utöver denna kurs omfattar fyra kurser om vardera 7,5 högskolepoäng.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2010.
Examinationsinformation giltig från och med HT2009.