Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

The aim of this studio-based course is to give an introduction to urban planning and design strategies, and establish a broad understanding of the complex economic, political, social, environmental and physical forces that influence urban growth and development. The course will give participants an insight into the social, cultural and political implications of urban transformation, as well as provide training in analysing, describing and responding architecturally to urban spaces as a physical entity. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AD2863 (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

The aim of studio-based course is to give an introduction to urban planning and design strategies, in a broad understanding of the complex economic, political, social, environmental, and physical forces that influence urban growth and development. The course will give participants an insight into the social, cultural and political implications of urban transformation as well as provide training in analysing, describing and responding architecturally to urban spaces as a physical entity. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Bachelor degree in Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, or Physical Planning and the acceptance to the program through a portfolio. In admittance, priority will be given to students who participated in Studio 1.1 and Studio 1.2.

For external students:

• A completed Bachelor Degree in Architecture, Landscape Architecture, Urban Design, or Physical Planning.

• Documented proficiency in English B or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 8,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projekt, 8,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Orienteringsprojekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Gruppövning, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Alejandra Navarrete Llopis

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD2863

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson