AF1719 Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning 7,5 hp

Building Services Engineering 2 within Construction and Civil Engineering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TBYPH2 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60383

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Alicja Tykocka Ström <alicja.tykocka-strom@byv.kth.se>

 • Lärare

  Lars Olov Carlheim <locar@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TBYPH med spår Installation.

  Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.

 • Del av program

VT20 TBYPH2 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60579

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Jessica Walton <jessica.walton@byv.kth.se>

 • Lärare

  Jessica Walton <jessica.walton@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TBYPH med spår Installation.

  Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha fördjupade kunskaper om elbranschens normer och regelverk om elsäkerhet
 • med viss handledning självständigt kunna projektera/dimensionera samt upprätta ritningar med digital projekteringsmetodik av elinstallationer, distributionen av elkraft till och inom en fastighet, dimensionera och placera såväl abonnent- som gruppcentraler inklusive kanalisationer
 • genom kunskaper om systemuppbyggnad och marknadens förekommande komponenter kunna ta ansvar för elinstallationsentreprenad

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Branschens regelverk
 • Vanligen förekommande systemuppbyggnader och frekventa elkomponenter
 • Distribution av el till och i en fastighet

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion. Minst 60 hp inom programmet samt

HS1721 Husbyggnad
HS1730 Byggfysik med byggmateriallära
HS1735 Projekt hus och installationer
eller motsvarande kurser

Dessutom krävs kursregistrering på
AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg-anläggning eller AF1724 Anläggningsteknik 1

Litteratur

EUU: Elsäkerhetshandboken

Webbaserat material

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examination sker genom skriftlig tentamen samt en projektuppgift. Projektuppgiften är uppdelad i flera delar.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TBYPH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.