AF1734 Byggnadsmekanik 1 5,0 hp

Structural mechanics 1

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom byggnadsmekanik.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Beräkna normalkrafter i plana fackverk med kuntpunktsmetod och snittmetod

Rita NVM diagram för statiska bestämda balkar

Beräkna normalspänningarna för balkar som belastas med transversella och axiella krafter

Beräkna normalspänningarna och deformationerna för stänger som utsätts för temperatureffekter

Beakta byggmekaniken ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

plana kraftsystem, resultant av krafter, moment

Jämnviktsekvationer, beräkning av stödreaktioner

Fackverkanalys med knutpunktsmetod och snittmetod

Normal, tvärkraft och momentdiagram i balkar

Materialegenskaper, Hookes lag, formändringar och temperatureffekter

Tvärsnittsegenskaper

Normalspänningarna i balkar som belastas med transversella och axiella krafter

Behörighet

Förkunskapskrav: Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design.

Litteratur

egen litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Nour Khalil (nourk@kth.se)

Examinator

Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.