AF1734 Byggnadsmekanik 1 5,0 hp

Structural mechanics 1

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom byggnadsmekanik .

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

·         Beräkna normalkrafter i plana fackverk med knutpunktsmetod och snittmetod

·         Rita NVM-diagram för statiska bestämda balkar

·         Beräkna normalspänningarna för balkar som belastas med transversella och axiella krafter

·         Beräkna normalspänningarna och deformationerna för stänger som utsätts för temperatureffekter

Kursens huvudsakliga innehåll

·         Plana kraftsystem

·         Resultant av krafter och moment

·         Jämnviktsekvationer och beräkning av stödreaktioner

·         Fackverksanalys med knutpunktsmetod och snittmetod

·         Normal-, tvärkraft och momentdiagram i balkar

·         Materialegenskaper, Hookes lag, formändringar och temperatureffekter

·         Tvärsnittsegenskaper

·         Normalspänningarna i balkar som belastas med transversella och axiella krafter

Behörighet

Förkunskapskrav: Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp , betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Betygskriterier meddelas vid kursstart. 

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Nour Khalil (nourk@kth.se)

Examinator

Reza Forouzesh-Asl <reza.forouzesh-asl@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.