AF1735 Byggnadsmekanik 2 och lastanalys 7,5 hp

Structural mechanics 2 with load analysis

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom byggnadsmekanik . Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Beräkna nedböjningar i balkar med elastiska linjens ekvation och byggtabeller

Beräkna skjuvspänningarna i böjda balkar

Beräkna skjuvspänningarna och deformationerna i balkar med cirkulärt tvärsnitt utsatta för vridning

Beräkna stödreaktionerna och rita VM diagram för enkla statiskt obestämda balkar med kraft- och vinkeländringsmetod

Rita NVM diagram för statiskt bestämda balkar

Beräkna knäckningslast för balkar med enkla randvillkor

Beräkna karakteristiska laster och dimensionerande laster i brottgränstillstånd för enkla bärverk

Kursens huvudsakliga innehåll

Balknedböjning med elastiska linjens ekvation och byggtabeller

Skjuvspänningarna i böjda balkar

Vridning av balkar med cirkulärt tvärsnitt

Enkla statiskt obestämda balkar med kraft- och vinkeländringsmetod

Euler knäckning

NVM diagram för statiskt bestämda ramar

Lastanalys

Lastförutsättningar

Karakteristiska värden för egentyngd, nyttig last och snölast

Beräkning av dimensionerande laster i brottgränstillstånd

Behörighet

Förkunskapskrav: Studerande i åk 1 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design.

Litteratur

egen litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter 1 (byggnadsmekanik), 1,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter 2 (lastanalys), 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Jean-Marc Battini <jean-marc.battini@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.