AF1736 Fältmätningsteknik och Anläggning B 7,5 hp

Surveying and Civil Engineering B

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51094

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

 • Lärare

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

  Nour Khalil <nourk@kth.se>

  Viktors Zilinskis <viktorsz@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TBYPH årskus 2.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Målformulering för betyget E.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Beräkna polära utsättningsdata för punkter

Beräkna plankoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

• Polär inmätning

• Ortogonal inmätning

• Inbindning

• Skärbindning

Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

• Avvägning

• Trigonometrisk höjdmätning

   . Göra en instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument

   . Genomföra protokollföring och beräkning av mätprotokoll

   . Instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument

   . Protokollföring och beräkning av mätprotokoll

   . Förstå GPS-systemets uppbyggnad och funktion

Kunna redogöra för:

Anläggning: Täktverksamhet, ballast

Genomföra fältundersökningar, kartering av markegenskaper.

Förstå vikten av en korrekt dokumentation ur ett hållbarhetsperspektiv

Fältundersökningar, kartering av markegenskaper.

Göra en instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument

Genomföra protokollföring och beräkning av mätprotokoll

Genomföra fältundersökningar, kartering av markegenskaper.

Förstå vikten av en korrekt dokumentation ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

• Referenssystem i plan och höjd

• Polär utsättning

• Polär- och ortogonal inmätning

• Fri station

• Polygontåg

• Avvägning och trigonometrisk höjdmätning

• GPS

• Studiebesök

• Anläggning: Täktverksamhet, ballast

• Fältundersökning - kartering av markegenskaper

Behörighet

HF1700 Matematik

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.