AF1741 Ekonomisk och teknisk förvaltning 7,5 hp

Economic and Technical Real Estate Management

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

 • Investeringsbedömning och kalkylering
 • Underhållsplaner
 • Lönsamhetsbedömningar
 • Projektering och upphandling
 • Energi- och miljöfrågor
 • Livscykelkostnader
 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sven Dahlström, sven.dahlstrom@sth.kth.se

Examinator

Sven Dahlström <sven.dahlstrom@byv.kth.se>

Övrig information

Obligatorisk för Teknik ekonomer på Högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik och Design, åk 2

Högskoleingenjörsutb i Byggteknik och Design, åk 3, Villkorligt valfri