AF2403 Byggskador 7,5 hp

Building Damages

Kursen ger träning i att behandla byggskador utifrån synvinklarna indikation mekanism och åtgärd.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50564

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50095

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: A1, D1, F1, I1, B2, D2, G2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Folke Björk <folke.bjork@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  SFINX

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha en god förståelse för vad som kan menas med byggskador.

Studenten ska kunna redogöra för olika typiska indikationer för olika typer av byggskador, förklara olika typer av bakomliggande mekanismer samt kunna föreslå åtgärder för att lösa problemen.

I sammanhanget finns också att kunna värdera risken för skador vid betraktande av byggkonstruktioner

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge grundläggande och tillämpad träning beträffande olika processer som leder till skador på byggnader och deras komponenter. Den kommer också att visa olika metoder för reparation, förbättring och restaurering för att undvika problem i framtiden.

Föreläsningarna kommer att behandla:

Vad menas med byggskador

Sjuka hus-utredningar

Praktiskt kunnande för byggskadeutredningar

Fuktskador – problem och åtgärder

Emissioner i byggnader och hälsa

Skador på byggnaders yttre

Radon – problem och åtgärder

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektuppgift

Behörighet

For students not registered on a KTH programme:

150 university credits (hp) including courses in building materials and building physics equivalent to at least 2·times 7,5 ECTS points. and documented proficiency in English corresponding to English B or equivalent (TOEFL, IELTS e g).

For students registered on a KTH programme:

AF1301 Byggmaterial grundkurs

AF1402 Byggfysik

Rekommenderade förkunskaper

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

AF2401Byggnadsteknik, fortsättningskurs eller motsvarande kurs.

Litteratur

Färsk litteratur inom området byggskador med åtgärder vid byggskador.

Examination

 • ARB1 - Arbetsuppgift, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektarbete och tentamen (muntlig eller skriftlig)

Krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete

Godkänd tentamen

Ges av

ABE/Byggnadsteknik

Kontaktperson

Folke Björk, folke.bjork@byv.kth.se, 08-7908663

Examinator

Kjartan Gudmundsson <kjartan.gudmundsson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.