AG1323 GIS för samhällsbyggnad 7,5 hp

GIS for the Built Environment

En fortsättningskurs om GIS-teknik och dess tillämpning med fallstudier inom tekniskt lantmäteri, stadsplanering, mark- och fastighetsjuridik samt trafikplanering.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att introducera studenterna till hur geografiska informationssystem (GIS) lagrar, bearbetar och presenterar geografiska data, dvs data relaterade till Jordens yta och hur denna teknik hjälper oss att analysera rumsliga fenomen på stads och regional nivå. Efter denna kurs, studenten ska ha grundläggande teoretiska kunskaper om GIS samt praktiska färdigheter för att använda GIS-programvaror i olika sammanhang.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande systemarkitektur för GIS
 • Spatiala datamodeller och datastrukturer
 • Datakällor
 • Databaser, koncept
 • Vektordata behandling
 • Rasterdata behandling
 • Elementär spatial analys
 • Nätanalys

Kursupplägg

Föreläsningar 20h

Laborationer 40h

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik E/ Matematik 4, Fysik B/ Fysik 2, samt kursen AG1311 Grafiska informationssystem.

För fristående studenter krävs 6 hp i en GIS-kurs.

Grundläggande datorkunskaper rekommenderas

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN2; 3 hp)
Godkända labbrapporter (LAB2; 3 hp)

Project (PRO1; 1,5 cr)

Ges av

ABE/Geoinformatik

Kontaktperson

Takeshi Shirabe, takeshi.shirabe@abe.kth.se

Examinator

Takeshi Shirabe <shirabe@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.