AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 7,5 hp

Planning Theory and Urban Governance

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Urban planning takes place in a complex context involving a number of actors, usually with conflicting interests and differing perspectives. The process is characterised by diverging competencies, interests and arguments. Readings in contemporary planning theory constitute an important point of departure for discussing, analysing and critically reflecting upon planning and the role of the planner. In the course both practical and theoretical knowledge is presented. Examples are given from different countries illustrating the relationship between private and public interests in spatial planning, including citizen participation. Theoretical core-concepts are conflict, consensus, power, democracy, deliberation, discourse and communication. Theoretical knowledge about these concepts is used as a point of departure for illuminating delicate aims and aspects of the planning process. The course also directs its focus towards the role of the planner and on sustainable development as a challenging task in planning

Lärandemål *

The aim is to give the students an understanding of planning theory and practice and the interrelation between theory and practice. Further the students will develop an insight of the role of the planner.

After completing the course, the student will be able to:

 • Describe the main lines in contemporary planning theory.
 • Identify actors and various interests and arguments in planning processes.
 • Critical reflect upon and theoretically analyse planning and policy processes.
 • Identify, compare and evaluate the different roles of the actors in the process
 • Describe and critical analyse the role and responsibility of the planner.
 • Suggest suitable planning methods in various settings.

Present a written report where a planning or policy process is analysed.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

150 hp inklusive 45 hp inom arkitektur, samhällsplanering, miljövetenskap eller samhällsbyggnads­teknik samt engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Selected texts, presented at the course introduction.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projektarbete, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Project work (PRO1; 4,5 cr), Seminars (SEM1; 3 cr)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Maria Håkansson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2127

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Maria Håkansson, maria.hakansson@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.