AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 7,5 hp

Advanced Pavement Engineering Analysis and Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50581

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P1: A1, C1, F1, H1, A2, D2, F2, I2. mer info

 • Del av program

Lärandemål

Kursen behandlar design och analys av asfalt- och betongbeläggningar. Efter godkänd kurs skall studenten:

 • Kunna utföra analyser av överbyggnader.
 • Ha en grundläggande kunskap om brottmekanik och dess tillämpning vid beläggningsteknik.
 • Lära sig grunderna inom brottmekanisk provning för karakterisering av vägbyggnadsmaterial.
 • Kunna tillämpa grundläggande begrepp inom viskoelasticitet och brottmekanik för optimering av flexibla beläggningars sprickmotstånd.
 • Förstå grunderna i plasticitet och viskoplasticitet och kunna använda FEM för att utvärdera överbyggnadskonstruktioner vid oelastiska deformationer.
 • Ha en grundläggande förståelse för den effekt som den interna strukturen i asfaltmixen har på materialprestanda.
 • Vara förtrogna med moderna metoder för karakterisering av den interna strukturen i asfaltbeläggningar.
 • Förstå mekanismerna bakom kohesion och adhesion i bituminösa material.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Mekanik inom flexibla beläggningar och vägbyggnadsmaterial
 • Brottmekanik
 • Teori om viskoelasticitet
 • Teori om plasticitet och viskoplasticitet
 • FE modellering av överbyggnadskonstruktioner
 • X-Ray datortomografi & digital bildanalys
 • Mikromekanik för vägbyggnadsmaterial

Kursupplägg

Elva heldagars undervisning bestående av föreläsningar på förmiddagar och övningar på eftermiddagar.

Behörighet

AF2901 Road and Railway Track Engineering, eller motsvarande        

AF2903 Road Construction and Maintenance, eller motsvarande

Litteratur

 • All course material will be covered in handouts which will be made available in class and on KTH Social.
 • Suggested reading: Gudmundson, P. Material Mechanics, KTH Hållfasthetslära, 2004.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Kursen innehåller 5 hemuppgifter och en projektuppgift. För att få godkännt på kursen ska alla uppgifter lämnas in och bli godkända av respektive övningsassistent.

Ges av

ABE/Byggvetenskap gemensamt

Kontaktperson

Denis Jelagin (denis.jelagin@abe.kth.se), 08-790 8698

Examinator

Denis Jelagin <denis.jelagin@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.