AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp

Ethics of Biotechnology

This course focuses on the ethical aspects of biotechnology. 

The first part of the course - (lectures 1-3 and seminar 1 - provide an introduction to moral philosophy. Normative theories like utilitarianism, duty ethics and virtue ethics are explained and problematized. We will also discuss other useful distinctions and notions in moral philosophy e.g. moral dilemmas, action guiding and moral relativism. 

The second part of the course (lectures 4-10 and seminars 2-4) focus on specific ethical problems and challenges in the field of biotechnology. These sessions are a mix between traditional lecturing and classroom discussions and the students are expected to partake actively. Topics include: ownership of biological material, ethics of different usage of gene technology, human enhancement, technology in healthcare (e.g. carebots) etc. We will also discuss concepts such as rights, justice, naturalness, privacy, autonomy, and risk.

An important part of this course is the course essay which is written individually by the student but supervised by the teacher. This gives the student an opportunity to apply ethical theory and analyze ethical issues attaching to a specific technology which is relevant for their education and of special interest to them. The essay is written throughout the course and each student will get feedback both from the teacher and another student during the work so that they can improve their essay before handing it in. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50227

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Planerade moduler

  P1: I1, J1, I2, J2. P2: H1, I1, H2, I2. mer info

  Denna kurs samläses i stor utsträckning med AK2011. I praktiken utnyttjas endast modulerna J1 och J2 i period 1, och endast modulerna H1 och I1 i period 2.

 • Kursansvarig

  Barbro Fröding <barbro.froding@abe.kth.se>

 • Lärare

  Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  10003

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 6

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Barbro Fröding <barbro.froding@abe.kth.se>

 • Lärare

  Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50027

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: I1, J1, I2, J2. P2: H1, I1, H2, I2. mer info

  Denna kurs samläses i stor utsträckning med AK2011. I praktiken utnyttjas endast modulerna J1 och J2 i period 1, och endast modulerna H1 och I1 i period 2.

 • Kursansvarig

  Barbro Fröding <barbro.froding@abe.kth.se>

 • Lärare

  Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

 • Del av program

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  10079

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 6

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: I1, J1, I2, J2. P2: H1, I1, H2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Barbro Fröding <barbro.froding@abe.kth.se>

 • Lärare

  Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och på problemområden inom bioteknologins område tillämpa grundläggande moralfilosofiska teorier och begrepp,
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, etiska problem som förekommer inom bioteknologins område,
 • bedöma relevansen och hållbarheten hos argument relaterade till ämnet, och självständigt och strukturerat argumentera för möjliga positioner att inta inom för ämnet centrala frågeställningar,
 • självständigt och skriftligen analysera något filosofiskt problem eller problemområde med anknytning till bioteknologi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursinnehållet består av två delar. Den första delen ger en moralfilosofisk bakgrund och introducerar en rad normativa teorier, såsom utilitarism, plikt- och dygdeetik. Den andra delen tar sin utgångspunkt i praktiska etiska problem inom bioteknologins område. Frågor som då diskuteras inkluderar: Finns någon etisk skillnad mellan terapeutisk och reproduktiv kloning? Är det rätt att tillåta forskning på stamceller? Äger vi våra kroppar och bör vi i så fall få sälja våra organ? Hur påverkar gentekniken möjligheten att ge alla rättvisa förutsättningar? Hur bör vi förhålla oss till risker relaterade till genteknik? De praktiska problem som behandlas aktualiserar även diskussioner kring och problematisering av begrepp som rättigheter, rättvisa, ägande, naturlighet, integritet, autonomi och risker.

Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuell uppsatshandledning. Aktivt seminariedeltagande är obligatoriskt. Studenten skriver också en hemtenta samt en individuell uppsats.

Kursen ges endast under förutsättning att tillräckligt många studenter anmäler intresse att gå den.

Behörighet

120 hp högskolestudier inom teknik eller det naturvetenskapliga området samt Svenska B/ Svenska 3 och Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande.

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • DEL1 - Deltagande/seminariedeltagande, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

 • Deltagande (DEL1; 1,5 hp) P/F
 • Tentamen (TEN1; 3 hp) A-F
 • Uppsats (ÖVN1; 3 hp) A-F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Barbro Fröding, 08-790 9596, barbro.froding@abe.kth.se

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Övrig information

Kursinnehållet i kurserna Teknik och etik (AK2011) och Bioteknologins etik (AK2008) är delvis överlappande. Studerande rekommenderas därför att endast läsa en av dessa kurser.

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till studenter från masterprogrammen TMBIM och TIMBM.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.