Hoppa till huvudinnehållet

John Cantwell

Profilbild av John Cantwell

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

FILOSOFI

Adress
TEKNIKRINGEN 76

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Beslutsteori (FAK3140), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Beslutsteori (AK2014), examinator | Kurswebb

Beslutsteori för yrkesverksamma (AK203V), examinator, lärare | Kurswebb

Bioteknologins etik (AK2008), examinator | Kurswebb

Den hållbara forskaren (FAK3127), examinator | Kurswebb

Etik i teknisk verksamhet och forskning (FAK3129), examinator | Kurswebb

Etik och hållbarhet (AK204V), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom filosofi, avancerad nivå (AK201X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom filosofi, avancerad nivå (AK206X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom risk och säkerhet, avancerad nivå (AK207X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Filosofiska originaltexter 4.5hp (FAK3117), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Fortsättningskurs i forskningsetik (AK2018), examinator | Kurswebb

Fortsättningskurs i forskningsetik (FAK3142), examinator | Kurswebb

Fortsättningskurs i populärvetenskaplig framställning (FAK3135), examinator | Kurswebb

Individual fördjupningsuppgift i filosofi (AK2012), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Individuell läskurs i filosofi 7.5hp A (FAK3110), examinator | Kurswebb

Introduktionskurs i forskningsetik (AK2017), examinator | Kurswebb

Introduktionskurs i forskningsetik (FAK3139), examinator | Kurswebb

Introduktionskurs i forskningsetik för doktorander (FAK3148), examinator | Kurswebb

Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik (FAK3012), lärare | Kurswebb

Metodik för modal modellering (FAK3149), examinator | Kurswebb

Populärvetenskaplig framställning (FAK3134), examinator | Kurswebb

Riskfilosofi (FAK3143), examinator | Kurswebb

Riskfilosofi (AK2004), examinator | Kurswebb

Riskfilosofi för yrkesverksamma (AK205V), examinator | Kurswebb

Teknik och etik (FAK3133), examinator | Kurswebb

Teknik och etik (AK2011), examinator | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare (AK2055), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik- och naturvetenskaplig inriktning (FAK3137), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och risk och säkerhet för byggnadsverk (AF2023), lärare | Kurswebb


Profilbild av John Cantwell

Publikationer

Publikationslista