Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course consists of two parts. 

 1. Part I (3 ECTS) is given by the CSC-school as a course taught within the research level course DD3001.

  For Autumn 2015: Part I will be in the week 37 to Week 41. Start date 14 Sept. at 0800hrs

  The assessment of Part I of DA2205 consists of reading and writing assignments associated with each lecture and one final longer essay assignment. In addition, you will be asked to review the assignments of your fellow students. Completion of the course requires finishing all the writing assignments and peer-review assignments.

 2. Part II (4.5 ECTS) is given by the Department of Philosophy at KTH. It starts in period 2, on Oct 30, 2017 as part pf the course AK2030 (or any course code between AK2030-AK2036).

  The examination of this second part consists of taking part in seminars and a final written exam.

Teachers

Feedback News