AK2012 Individual fördjupningsuppgift i filosofi 7,5 hp

Individual Course in Philosophy

Individuell fördjupningskurs inom ett område av filosofin som väljs i samråd mellan lärare och student.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50028

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 2

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studerande på alla program.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50029

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 2

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studerande på alla program.

Lärandemål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper inom ett område av filosofin som valts ut i samförstånd mellan student och lärare.

Kursens huvudsakliga innehåll

Vid KTH ges kurser inom ett flertal delområden av filosofin. Med denna kurs ges möjlighet för den som så önskar att fördjupa sig i något av dessa delområden.

Kursupplägg

Handledda individuella studier. För närmare information, kontakta någon av lärarna.

Behörighet

Minst en filosofikurs om 7,5 hp vid Avd. för Filosofi, KTH.

Litteratur

Relevant kurslitteratur beroende på valt område.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

 • ÖVN1 - Uppsats, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Uppsats.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

John Cantwell, cantwell@kth.se

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Övrig information

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till den som klarat av flera hp inom sitt utbildningsprogram.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.