AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp

Theory and Methodology of Science (Natural and Technological Science)

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 Period 4 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  61108

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: C1, D1, C2, D2. mer info

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Lärare

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

HT19 Period 1 för programstuderande

HT19 Period 2 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50298

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P2: C1, I1, C2, D2, I2. mer info

  Modulerna C1, C2 och D2 avser föreläsningarna. Moduler I1 och I2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  61121

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Del av program

VT20 Period 4 för programstuderande

HT18 Period 2 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50021

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: C1, I1, C2, D2, I2. mer info

  Modulerna C1, C2 och D2 avser föreläsningarna. Moduler I1 och I2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

 • Del av program

HT18 Period 1 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgånger kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och på vetenskapsteoretiska och metodologiska problemområden tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp,
 • redogöra för grundläggande teorier om vetenskapernas kunskapsteoretiska och förklaringsmässiga förutsättningar, 
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom teknik-, natur-, samhällsvetenskaperna, 
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, specifika metodologiska problem i en undersökning, upplägget för ett experiment, användandet av en viss mätmetod, eller användandet av en viss modell.
 • Analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Orsaker och korrelationer
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Lagar och förklaringar
 • Vetenskapens utveckling
 • Forskningsetik
 • Vetenskapliga artiklar och peer review

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier.

Behörighet

120 hp högskolestudier samt Engelska B.

Litteratur

 • Sven Ove Hansson "The art of being scientific"
 • Ytterligare litteratur meddelas på kurshemsidan senast fyra veckor före kursstart.

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända seminarier och skriftlig tentamen.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig: Johan Berg

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.