AK2004 Riskfilosofi 7,5 hp

Philosophy of Risk

Detta är en grundläggande kurs om filosofiska aspekter på risk och säkerhet. Dess mål är att förse de studerande med arbetsredskap, hämtade från filosofin och beslutsteorin, som kan underlätta analys och kommunikation om risker

Kursen består av dels föreläsningar, dels seminarier. På föreläsningarna kommer vi att stifta bekantskap med viktiga grundbegrepp som används i analys av samhälleliga risker, t ex kunskapsosäkerhet, riskanalys, nyttomaximering, försiktighetsprincipen. En central del av kursen är etisk analys av och diskussion om risker, riskbedömning och riskhantering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50560

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  4 - 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Planerade moduler

  P2: H1, I1, H2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Per Wikman Svahn <per.wikman@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3.

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10000

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 6

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Per Wikman Svahn <per.wikman@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Passande för yrkesverksamma inom riskintensiva verksamheter.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50020

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  4 - 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: H1, I1, H2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Per Wikman Svahn <per.wikman@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3.

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10078

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 8

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: H1, I1, H2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Per Wikman Svahn <per.wikman@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Passande för yrkesverksamma inom riskintensiva verksamheter.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna

 • redogöra för riskanalysens grunder,
 • redovisa och förklara olika definitioner av risk,
 • använda arbetsredskap, hämtade från filosofins olika områden, för att analysera samt diskutera risker,
 • kritiskt ifrågasätta och problematisera risker och riskanalys från olika filosofiska perspektiv,
 • diskutera etiska aspekter av risker och riskanalys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Detta är en grundläggande kurs om filosofiska aspekter på risk och säkerhet. Dess mål är att förse de studerande med arbetsredskap, hämtade från filosofins olika områden, som underlättar analys och kommunikation om risker.

Kursen består dels av föreläsningar, dels seminarier. På föreläsningarna kommer grundbegrepp som används i analys av samhälleliga risker att introduceras, t.ex. osäkerhet, riskanalys, nyttomaximering, försiktighetsprincipen. En central del i kursen är etisk analys av risker, riskbedömning och riskhantering.

Kursen ges på svenska.

Kursen ges under förutsättning att ett tillräckligt antal studerande ansöker om plats.

Behörighet

120 hp högskolestudier samt Svenska B/ Svenska 3 och Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen vänder sig till studerande i de högre årskurserna vid KTH:s civilingenjörsutbildningar. Den vänder sig även till andra som i sin utbildning kommer i kontakt med risk- och säkerhetsfrågor, samt till yrkesverksamma som arbetar med risk och säkerhet.

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor före kursstart

Examination

 • SEM2 - Seminarier, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

 • Seminarier (SEM2; 3,5 hp), P/F
 • Skriftlig tentamen (TEN2; 4 hp), A-F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Per Wikman Svahn (perwi@kth.se)

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ges garanterat under förutsättning att minst 10 studerande tackar ja till erbjuden plats.

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till den som klarat av flera hp inom sitt utbildningsprogram.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.