Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Philosophy of Risk

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är en grundläggande kurs om filosofiska aspekter på risk och säkerhet. Dess mål är att förse de studerande med arbetsredskap, hämtade från filosofin och beslutsteorin, som kan underlätta analys och kommunikation om risker

Kursen består av dels föreläsningar, dels seminarier. På föreläsningarna kommer vi att stifta bekantskap med viktiga grundbegrepp som används i analys av samhälleliga risker, t ex kunskapsosäkerhet, riskanalys, nyttomaximering, försiktighetsprincipen. En central del av kursen är etisk analys av och diskussion om risker, riskbedömning och riskhantering.

Mer detaljerad information finns på Canvas.

Ansvarig lärare: Per Wikman-Svahn, perwi@kth.se.

Teachers