DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp

Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 scimet19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50963

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: C1. P2: C1, J1, C2, D2, J2. mer info

 • Kursansvarig

  Arvind Kumar <arvkumar@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar från årskurs 3 och studenter antagna på masterprogram

 • Del av program

HT18 scimet18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50455

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Arvind Kumar <arvkumar@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar från årskurs 3 och studenter antagna på masterprogram

 • Del av program

Lärandemål

The aim of the course is to provide a deeper understanding of the methodological and underlying philosophical issues that arise in science, in particular the computational sciences, and inspire to reflection on such issues within the student's own area of study. The course introduces key concepts in the philosophy and methodology of science such as knowledge, truth, belief, subjectivity, intersubjectivity and objectivity, causality vs. covariation, scientific explanation, the nature and epistemology of models and simulation, the path from science to policy, hypothesis testing, verifying and falsifying hypotheses, research ethics.

After having taken the course the student should be able to

- present the foundational issues in the methodology and philosophy of science, especially as regards the natural, technological and computational sciences.

- present the history of computation and computers

- do a library search within the subject

- write a technical report within the subject

Kursens huvudsakliga innehåll

Scientific knowledge, hypothesis testing, scientific texts, observations and experiment, explanation and laws, models and simulation, paradigms. Short history of computation and computers, writing technical reports and thesis reports, overview of important journals and textbooks, library search within some specific area.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Courses in Scientific computing (Numerical Analysis and Computer science).

Litteratur

To be announced at least 4 weeks before course start at course web page.

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • HEM2 - Hemuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se http://www.kth.se/csc/student/hederskodex/.

Krav för slutbetyg

Examination: (TEN1; 3 university credits)
Home assignments: (LAB1; 1,5 university credits, LAB2; 3 university credits)

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Arvind Kumar, e-post: arvkumar@kth.se

Examinator

Arvind Kumar <arvkumar@kth.se>

Josephine Sullivan <sullivan@kth.se>

Övrig information

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex/.

Påbyggnad

AK2007 Computer Ethics, AK2001 Mathematics and Reality, AK2014 Decision Theory.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.