Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 scimet25 programstuderande

Anmälningskod

50256

Rubriker med innehåll från kursplan DA2205 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Scientific knowledge, hypothesis testing, scientific texts, observations and experiment, explanation and laws, models and simulation, paradigms. Short history of computation and computers, writing technical reports and thesis reports, overview of important journals and textbooks, library search within some specific area.

Lärandemål

The aim of the course is to provide a deeper understanding of the methodological and underlying philosophical issues that arise in science, in particular the computational sciences, and inspire to reflection on such issues within the student's own area of study. The course introduces key concepts in the philosophy and methodology of science such as knowledge, truth, belief, subjectivity, intersubjectivity and objectivity, causality vs. covariation, scientific explanation, the nature and epistemology of models and simulation, the path from science to policy, hypothesis testing, verifying and falsifying hypotheses, research ethics.

After having taken the course the student should be able to

- present the foundational issues in the methodology and philosophy of science, especially as regards the natural, technological and computational sciences.

- present the history of computation and computers

- do a library search within the subject

- write a technical report within the subject

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Courses in Scientific computing (Numerical Analysis and Computer science).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • HEM2 - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examination: (TEN1; 3 university credits)
Home assignments: (LAB1; 1,5 university credits, LAB2; 3 university credits)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AK2007 Computer Ethics, AK2001 Mathematics and Reality, AK2014 Decision Theory.

Kontaktperson

Arvind Kumar, e-post: arvkumar@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:

https://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex/