AK2014 Beslutsteori 7,5 hp

Decision Theory

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20026

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  6 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Maria Nordström <marnords@kth.se>

 • Lärare

  Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

  John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

  Maria Nordström <marnords@kth.se>

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60561

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Tor Sandqvist <tor.sandqvist@abe.kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för och analysera argument och grundläggande frågeställningar kring

 • beslut under risk och okunskap,
 • kollektiv beslutsteori,
 • beslutsteorins historia,
 • formalisering av beslutsproblem.

Kursen hjälper studenterna att fatta beslut i akademiska och yrkesmässiga sammanhang på ett systematiskt sätt, med hjälp av kraftfulla verktyg. Tillämpningar av teorier i olika sammanhang diskuteras och tränas. Däremot syftar inte kursen till att ge träning i beslutsfattande för specifika områden, utan ger snarare ett allmänt perspektiv.

Kursens huvudsakliga innehåll

I många beslutssituationer tvingas vi att välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet om vilka konsekvenserna blir. Målet med kursen är att ge insikter och underlag för egen reflektion om hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur bör man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har den förväntade nyttan av olika handlingsalternativ för vilket beslut som bör fattas? Kursen kommer även att introducera grundläggande frågeställningar inom spelteorin och den kollektiva beslutsteorin.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier, övningar.

Behörighet

Högskolestudier motsvarande 120 hp. Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande krävs.

Litteratur

 • Peterson, M. ”An Introduction to Decision Theory”, Cambridge University Press.
 • Övrig kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • DELA - Seminariedeltagande och hemuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • EXCA - Hemövningar, 4,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Valfri tentamen, , betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Studenter som väljar att inte ta TEN1 men som blivit godkända på både DEL1 och EXC1 får slutbetyget E.

Studenter som blir godkända på TEN1 och som blivit godkända på både DEL1 och EXC1 får betyget på TEN1 som slutbetyg.

Krav för slutbetyg

 • Seminariedeltagande och hemuppgifter (DEL1; 3,0 hp), P/F
 • Hemövningar (EXC1; 4,5 hp), P/F
 • Valfri tentamen (TEN1; 0,0 hp), A-F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Övrig information

Antal platser: 5-50. Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.