AK2037 En vetenskapsmetodologisk tillämpning 3,0 hp

An Application of Scientific Methodology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>