BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp

Molecular Biomedicine

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61014

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Pelin Sahlén <pelinak@kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

The aim of the course is to provide the students an overview of the use of molecular technologies in medicine. Invited lectures will present recent scientific achievements in infectious and complex diseases including cancer.

After completed course the students will be able to

• describe current technological trends in medical applications

• discuss research trends in different diseases

• suggest suitable technological approach for a molecular investigation of a disease

• participate in an scientific discussion relating to biomedicine

• critically evaluate the results from scientific publications

Kursens huvudsakliga innehåll

The course is focused on the use of molecular technologies in biomedical research. The lectures will cover different areas of biomedicine and will include an introduction to the particular field and the current use of modern methods for analysis and detection of respective biomolecules. The lectures will be held by experts in their specific field.

The course may include a project assignment in a selected biomedical field.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, 20 hp kemi där även kurs i kemisk mätteknik kan ingå samt 20 hp bioteknik eller molekylärbiologi

För fristående studerande krävs:
Totalt 20 högskolepoäng (hp) inom bioteknik eller molekylärbiologi. 20 högskolepoäng (hp) kemi, 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data,  eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Inledande bioteknik BB1010, Cellbiologi BB1020, Biokemi BB1100, Molekylär bioteknik BB1060, Bioinformatik DD2396 och Tillämpad genteknologi BB2250.

Litteratur

Molecular Medicine (4th edition), R.J. Trent published by Academic Press. ISBN 9780123814517

textbooks.elsevier.com/web/product_details.aspx?isbn=9780126990577

please see course homepage for more information on new editions/books in conjunction with first lecture of the course.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Parts of the course is examined in conjunction with the lectures. In order to achieve the highest grades, participation in these excercises is required.

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1, 7,5 hp, betygsskala A-F).

Ges av

CBH/Genteknologi

Examinator

Pelin Sahlén <pelinak@kth.se>

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.