BB3470 Forskningspresentation i teoretisk kemi och biologi 3,0 hp

Research Presentation in Theoretical Chemistry and Biology

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51415

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 50

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Lärare

  Haichun Liu <haichun@kth.se>

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Varje termin

Lärandemål

I kursen ska studenterna presentera resultat från sin egen forskning. Genom att presentera bakgrund, resultat och opponera övar studenterna kritiskt tänkande kring forskning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Forskningspresentation en gång per termin under doktorandstudierna. Doktoranden ska själv sammanställa resultat från studier gjorda det senaste året. Det ingår även att ifrågasätta studier andra studenter presenterar. En introduktion till presentationsteknik ingår som ett moment i kursen.

Kursupplägg

Presentation en gång per termin. Närvaro vid övriga seminarier. Opponering vid annan students presentation.

Behörighet

Antagen på doktorandprogrammet i teoretisk kemi.

Litteratur

Examination

Krav för slutbetyg

Presentation, opponering och närvaro vid minst 80% av seminarierna under ett läsår. Närvaro vid introduktionen till presentationsteknik.

Ges av

BIO/Bioteknologi

Kontaktperson

Mårten Ahlquist, e-mail: ahlqui@kth.se

Examinator

Mårten Ahlquist <ahlqui@kth.se>

Övrig information

Hur man ansöker: Kontakta Mårten Ahlquist, e-mail: ahlqui@kth.se

Antal platser: max 50

Målgrupp: Doktorander antagna till doktorsprogrammet i teoretisk kemi och biologi

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.