DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp

Computer Introduction

Kursen ger en introduktion till undervisningsdatorerna på skolan och vanligt förekommande verktyg på civilingenjörsprogrammen Datateknik och Teknisk fysik. Kursen är ämnad för nya studenter som behöver en introduktion till datormiljön.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 datintro19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50659

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Richard Glassey <glassey@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CTFYS

 • Del av program

HT18 datintro18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

- logga in på skolans datorer

- använda kommandotolken för att hantera filer och program

- använda modulsystemet för program

- använda vanligt förekommande verktyg på skolans datorer; t.ex. res, course och SimaManager

- använda hjälpkommandon för lära sig mer om Unix

- skapa och redigera textfiler

- skapa en hemsida och göra denna tillgänglig på Internet via skolans Unixsystem

- skapa, kompilera, visa och skriva ut LaTeX-dokument.

Kursens huvudsakliga innehåll

Operativsystem och speciellt Unix, skolans datorsystem, en dators uppbyggnad, en texteditor, grundläggande HTML, LaTeX.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurs från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande.

Litteratur

En kursbunt med obligatoriska laborationslydelser och kompendier finns att köpa på institutionen vid kursstart.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex

Krav för slutbetyg

Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Richard James Glassey (glassey@kth.se)

Examinator

Richard Glassey <glassey@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.