DD1325 Tillämpad datalogi med etik 7,5 hp

Applied Computer Science with Ethics

I den här kursen bygger du på dina kunskaper om algoritmer, datastrukturer och programmering. Du läser dessutom ett avsnitt om dataetik.

Programspråk i kursen är Python.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 tildae19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (5,0 hp), P2 (2,5 hp)

 • Anmälningskod

  50765

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Linda Kann <lk@kth.se>

 • Lärare

  Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast CLGYM.

 • Del av program

HT18 tildae18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • systematiskt testa program för att upptäcka fel,
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen,
 • välja lämplig algoritm till ett givet problem,
 • jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång,
 • beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras egenskaper,
 • formulera och implementera rekursiva algoritmer,
 • skriva en liten BNF-syntax för ett formellt språk och skriva ett program som undersöker om ett uttryck följer en BNF-syntax,
 • modellera verkliga problem som sökproblem och implementera algoritmer för breddenförstsökning, djupetförstsökning och bästaförstsökning,
 • beskriva grundläggande komprimeringsalgoritmer och i vilka typer av komprimering dom används,
 • konstruera en automat för textsökning och beskriva hur den fungerar,
 • implementera och använda stackar och köer,
 • implementera insättnings-, genomgångs- och sökoperationer i binära sökträd och allmänna träd samt använda dessa,
 • implementera och använda hashtabeller och hashfunktioner,
 • använda prioritetsköer,
 • identifiera problem där datastrukturerna ovan är användbara och konstruera enkla algoritmer med dessa,
 • analysera och ta ställning till etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar

i syfte att:

 • bli bra på att lösa problem med programmering,
 • kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt,
 • få tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa fortsättningskurser i datalogi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Algoritmer och datastrukturer: En systematisk genomgång av begreppen abstrakta datatyper, stackar, köer, listor, träd, sökning, sortering och rekursion utgående från de kunskaper studenterna förvärvat i kursen i Programmeringsteknik. Hashning. Prioritetsköer. Sökträd. Problemträd. Textsökning. Enkel syntaxanalys. Algoritmanalys.

Programmering: Programkvalitet. Modularisering. Testning. Dokumentation. Särfall. Systemanrop. Biblioteksrutiner.

Grundläggande etik: Etiska grundbegrepp, dataetik.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande DD1310/DD1311/DD1314/DD1315/DD100N Programmeringsteknik.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • ETIK - Etikuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • LABD - Programmeringsuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Linda Kann, tel: 790 6292, e-post: lk@kth.se

Examinator

Linda Kann <lk@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1343, DD1344, DD1345, DD2325, EL2310, HI1201, ID1020.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.