DD1337 Programmering 7,0 hp

Programming

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 prginda19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (5,0 hp), P2 (2,0 hp)

 • Anmälningskod

  50024

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Richard Glassey <glassey@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast CDATE.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

- använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,

- designa och implementera enkla sekventiella program,

- lösa problem med hjälp av programmering,

i syfte att

- hitta och använda rätt programmeringsteknik för ett givet problem,

- gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Operativsystem och speciellt Unix, skolans datorsystem, en dators uppbyggnad och texteditering. Teori och praktisk övning rörande alla aspekter av grundläggande programmering och programutveckling. Programspråket Java används. Enklare datastrukturer som listor och stackar.

Behörighet

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F

HEM1 - Hemuppgift, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Richard James Glassey (glassey@kth.se)

Examinator

Richard Glassey <glassey@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.