DD1338 Algoritmer och datastrukturer 6,0 hp

Algorithms and Data Structures

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 algdat19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (2,0 hp)

  VT20 P3 (4,0 hp)

 • Anmälningskod

  50208

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Richard Glassey <glassey@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast CDATE.

 • Del av program

HT18 algdat18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

- lösa datalogiska problem med hjälp av programmering,

- analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,

- delta i professionell programmeringsverksamhet

i syfte att

- hitta och använda rätt algoritmer och datastrukturer för ett givet problem,

- gå fortsättningskurser inom ämnet datalogi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande datastrukturer: Listor, stackar, köer, prioritetsköer, mängder, hashtabeller, träd och grafer. Grundläggande algoritmer: Sökning, sortering, trädalgoritmer samt ytterligare några typer av algoritmer. Introduktion till algoritmanalys. Programspråket Java används.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

DD1337 Programming.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

HEM1 - Hemuppgift, 6, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Richard James Glassey (glassey@kth.se)

Examinator

Richard Glassey <glassey@kth.se>

Övrig information

Only one of the following course can be included in the exam: DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1343, DD1344, DD1345, DD2325, EL2310, HI1201, ID1020.

Påbyggnad

Parallel Programming DD1396, DD1349 Project task.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.