DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp

Java Programming for Python Programmers

Denna kurs är avsedd för den som läst programmeringsteknik i Python och behöver lära sig programspråket Java, exempelvis för att kunna läsa någon av fortsättningskurserna DD1385 eller DD1389.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 javapv19 för programstuderande

HT19 javapp1-19 för programstuderande

HT19 javapp2-19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50644

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Christian Smith <ccs@kth.se>

 • Lärare

  Christian Smith <ccs@kth.se>

 • Målgrupp

  Alla program från och med årskurs 2

VT20 javapp4-20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  60152

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Christian Smith <ccs@kth.se>

 • Lärare

  Christian Smith <ccs@kth.se>

 • Målgrupp

  Alla program från och med årskurs 2

VT20 javapp3-20 för programstuderande

HT18 javaph18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • följa reglerna i programspråket Javas syntax,
 • redogöra för grundläggande objektorienterade begrepp i Java,
 • konstruera små Javaprogram

i syfte att:

 • kunna läsa fortsättningskurser i datalogi som kräver kunskaper i Java.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande objektorientering.

Syntax för och programmering i Java.

Kursupplägg

Kursen är en webbkurs huvudsakligen baserad på självstudier.

Behörighet

Pythonprogrammering motsvarande någon av kurserna DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1321.

Litteratur

Meddelas senast 10 veckor före kursstart på kurswebben.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända datorlaborationer.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Examinator

Christian Smith <ccs@kth.se>

Övrig information

Kursen ersätter DD2310. Den kan inte kombineras med DD1332, DD1337, DD1339, DD1346 eller DD2310.

Påbyggnad

DD1385 Programutvecklingsteknik och DD1389 Internetprogrammering.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.