DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp

Internet Programming

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 intnet19 för programstuderande

VT20 intnet20 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna

·         beskriva internets principiella uppbyggnad och dess viktigaste protokoll,,

·         förklara HTTP-protokollets struktur och funktion,

·         utveckla dynamiska webbsidor

·         utveckla server-program med java, NodeJS

·         använda krypteringsteknik med JSSE

för att ha möjlighet att

·         konstruera enklare klient-servertillämpningar med Java, NodeJS PHP och Python för webben.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande internetkunskap med begrepp som protokoll, datagram och internetworking. Socketprogrammering, HTML, CSS och JavaScript. HTTP-servrar. PHP, Java EE. PKI, JSSE, SSL/TLS.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande och svenska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i programmering och Java motsvarande DD1332, DD1337, DD1338, DD1346, DD1380, DD1385, DD2310 eller DD2385.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB2 - Laborationsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Vahid Mosavat, Email: vahid@kth.se

Examinator

Vahid Mosavat <vahid@kth.se>

Övrig information

Kan inte kombineras med DD2390 i samma examen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.