DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp

Internet Programming

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande internetkunskap med begrepp som protokoll, datagram och internetworking. Socketprogrammering, HTML, CSS och JavaScript. HTTP-servrar. PHP, Java EE. PKI, JSSE, SSL/TLS.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska du kunna

·         beskriva internets principiella uppbyggnad och dess viktigaste protokoll,,

·         förklara HTTP-protokollets struktur och funktion,

·         utveckla dynamiska webbsidor

·         utveckla server-program med java, NodeJS

·         använda krypteringsteknik med JSSE

för att ha möjlighet att

·         konstruera enklare klient-servertillämpningar med Java, NodeJS PHP och Python för webben.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande och svenska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i grundläggande datalogi motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD2325 eller ID1020.

Kunskaper i Javaprogrammering motsvarande DD1337, DD1380, DD1385 eller DD2310.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB2 - Laborationsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Vahid Mosavat

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1389

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vahid Mosavat, Email: vahid@kth.se

Övrig information

Kan inte kombineras med DD2390 i samma examen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex