DD1392 Mjukvarukonstruktion 9,0 hp

Introduction to Software Engineering

En projektbaserad introduktion till mjukvaruteknik. Bland ämnena finns inhämtning och analys av användarkrav, design av mjukvaruarkitekturer, modeller för mjukvarans livscykel, riskhantering, kvalitetssäkring och modelleringsspråket UML

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • redogöra för olika utvecklingsmetoder för programvara,
 • tillämpa lämpliga metoder för design och implementation av moderna programvarusystem,
 • producera de dokument som är nödvändiga vid konstruktion av stora programvarusystem,
 • arbeta i stora programutvecklingsgrupper där individerna har olika roller,

för att

 • vara förberedd för att delta i storskaliga IT-projekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teori: systematiska principer för konstruktion av korrekt och rubust programvara, livscykelmodeller, dokumentationsstandarden PPS-05, projektorganisation och -planering, projektrisker, kravinsamling och kravanalys för programvara.

Presentation av projektförslag, tilldelning av projektgrupper och projektarbete, framtagande av projektplaneringsdokument (PPD) och användarkravdokument (URD). Gästföreläsningar av experter på programvaruutveckling från industrin.

Programutvecklingsprojekt: planering, kravinsamling och kravanalys för ett stort programutvecklingsprojekt i grupper om minst 10 studenter, i samarbete med ett företag eller forskare som fungerar som extern kund och som håller med projektförslag och evaluerar resultatet.

Behörighet

Litteratur

Ian Sommerville: Software Engineering, Addison Wesley, ninth edition.

Examination

 • ÖVN1 - Övning, 9,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Karl Meinke (karlm@kth.se)

Examinator

Karl Meinke <karlm@kth.se>

Övrig information

Kursen har ersatts av DD1393.

Följande kurser kan inte ingå i samma examen som DD1392: DD1363, DD1365, DD1385, DD1393.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.