DD1395 Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 hp

In-depth Essay in Computer Science

Denna kurs fördjupar någon annan kurs. Fördjupningen avrapporteras med en uppsats.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 duppv19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (1,5 hp), P4 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  60866

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Linda Kann <lk@kth.se>

HT19 dupph19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50966

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Linda Kann <lk@kth.se>

 • Målgrupp

  Alla program.

 • Del av program

VT20 duppv20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (1,5 hp), P4 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  60822

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Linda Kann <lk@kth.se>

 • Målgrupp

  Alla program.

HT18 dupph18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51118

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Linda Kann <lk@kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna konstruera och iscensätta en vetenskaplig text som på ett enkelt och begripligt sätt förklarar ett teoretiskt ämne eller komplext tekniskt system.

Kursens huvudsakliga innehåll

Fördjupning i något ämnesområde inom datalogin.
Uppsatsskrivande som resulterar i en väl utformad, klar och redig text på 2000-3000 ord med gott språk.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Minst 30 hp kurser i matematik och 30 hp kurser i datalogi.
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap eller motsvarande.

Litteratur

McMillan och Weyers: Studera smart - så lyckas du med uppsatser och rapporter.

Examination

 • UPP1 - Uppsats, 3,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se
http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Linda Kann, e-post: lk@kth.se

Examinator

Linda Kann <lk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.