DD1632 Programmeringsparadigm 6,0 hp

Programming Paradigms

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator