DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp

Advanced Topics in Visualization and Computer Graphics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 atcg19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förstå, genomföra och presentera en metod från en aktuell forskningsrapport i visualisering och datorgrafik, eller delar därav
 • Förstå de aktuella forskningsutmaningarna inom visualisering och datorgrafik
 • Genomföra effektiva eftersökningar i forskningslitteratur som är relevanta för visualisering och datorgrafik
 • Orientera sig i det vetenskapliga publikationslandskapet, inklusive konferenser, tidskrifter och bibliometri
 • Effektivt läsa forskningsartiklar genom att förstå deras struktur och aspekter såsom nyhetsvärde, teknisk höjd, utvärdering och användbarhet

så att de kommer att kunna

 • Dra nytta av akademisk forskningsmetodik i sin framtida karriär och därmed understödja kunskapsöverföring till industrin såväl som att leda till en framgångsrikforskarutbildning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ge en översikt över relevant forskningspublicering, strukturen av en forskningsuppsats och hur man på ett effektivt sätt söker efter relevant litteratur.

Läsa, presentera och diskutera de senaste forskningsrapporterna i visualisering och datorgrafik. Genomföra en presenterad metod, eller delar därav, från en forskningsuppsats.

Behörighet

Litteratur

Konferensdokumentation från exempelvis:

IEEE Visualization EuroVis

PacificVis SIGGRAPH SIGGRAPHAsia

Eurographics

Tidskrifter, exempelvis:

Transactions on Visualization and ComputerGraphics Transactions on Graphics

Computer GraphicsForum Computers and Graphics

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektarbete, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Tino Weinkauf <weinkauf@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.