DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps 7,5 hp

Automated Software Testing and DevOps

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 devops19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60969

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Martin Monperrus <martin.monperrus@csc.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för studenter antagna till ett masterprogram.

VT20 devops20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60148

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Martin Monperrus <martin.monperrus@csc.kth.se>

 • Målgrupp

  Studenter på masterprogram.

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda olika testbibliotek, från testmiljöer (t.ex. xUnit) till assertionsbibliotek (t.ex. Hamcrest, Assert4J),
 • sätta upp och använda infrastruktur för parametriserade test, UI-test, monkey-test, fuzz-test,
 • använda olika metriker för att bedöma kvaliteten på ett testpaket (t.ex. mutationspoäng),
 • använda och utvidga testdata och testgeneratorer,
 • installera och använda kontinuerlig integration (t.ex. Jenkins) och kontinuerlig testning i samband med DevOps

i syfte att

 • kunna konstruera och implementera industriella programvarutest för objektorienterade program,
 • i arbetslivet kunna arbeta med DevOps.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande programvarutestning.
 • Design, driftsättning och användning av testinfrastruktur.
 • Programvarutestningens roll inom olika programvaruutvecklingsprocesser.

Behörighet

Objektorienterad programmering samt algoritmer och datastrukturer motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1346 eller ID1020.

Rekommenderade förkunskaper

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder eller motsvarande. DD2459 Programvarutillförlitlighet är rekommenderad men inte nödvändig.

Litteratur

 • Foundations of Software Testing (ISTQB certification)

 • Pragmatic Unit Testing in Java with Java 9

 • Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale

Examination

 • ÖVN1 - Övning, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektbaserad examination: 3 betygsatta projekt.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/utbildning/hederskodex.

Examinator beslutar om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Martin Monperrus (martin.monperrus@kth.se)

Examinator

Martin Monperrus <martin.monperrus@csc.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.