DD3001 Forskning: teori, metod, praktik 7,5 hp

Research: Theory, Method, Practice

En forskare vid ett universitet eller i industrin behöver, utöver sin specialiserade kompetens som utvecklas under avhandlingsarbetet, även förmåga att analysera och värdera forskning inom ett bredare område, kunskap om och förmåga att tillämpa procedurer och regler för sitt arbete som etiska riktlinjer och förhållningsregler, och sätt att motivera och finansiera sin forskning i en forskarkarriär.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51690

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

period 3 (most years, not 2019)  

2018, period 2

Lärandemål

Efter att ha läst kursen ska studenten kunna:

 • diskutera och analysera de värderingskriterier för forskning som forskarsamhället accepterar inom ett brett område som täcker den forskning som bedrivs på KTH-CSC,
 • utvärdera forskningsfrågor och relatera diskussionen till teknik- och vetenskapsfilosofi,
 • finna relevant och giltig information om etiska principer och regler för forskning, och tillämpa dem i sitt dagliga liv som forskare,
 • presentera sin forskning och planera retoriskt effektiva presentationer för olika sammanhang, och kommunicera lämpliga motiveringar för forskningens målsättning att bidra till ett bättre samhälle - hållbart, uthärdligt, robust, spännande, etc.,
 • presentera sig som forskare i olika sociala sammanhang,
 • finna relevant information och metoder för finansiering av ren och tillämpad forskning, och producera retoriskt effektiva forskningsplaner för olika finansiärer.

Kursen har inte som huvudmålsättning att studenten ska bemästra skrivet och talat språk, presentation och powerpoint, men ger viss träning i detta; vid behov hänvisas till andra kurser för detta. Inte heller ingår fördjupning i det specialiserade hantverk som tillämpas för specifika forskningsproblem. Den sker under handledningsprocessen i avhandlingsarbetet.

Kursens huvudsakliga innehåll

The concept of scientific truth. Positivism and postmodernism.
Development of research as a practice and paper based system.
Role models.
Examples of paradigm shifts and controversies in research areas.
Establishing research results and findings.
Discourse oriented research.
Evidence based social/medical research.
Statistical inference foundations.
Rhetoric of scientific papers and applications, CARS model.
Research in the media.
Research ethos & pathos.
Ethics in research: colleagues, goals, public image.
Example guidelines/legislation on practice, ethics and publication.
Misconduct and enforcement system.
Career planning, bibliometrics.
Advisor/student interaction.
Discourse of excellence and administration.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

A general interest in philosophy of knowledge as such is probably helpful, as well as some confrontation with research in a research environment. It can also be helpful to scan through a good introduction to the area, like Sven-Ove Hansson's course notes Konsten att vara vetenskaplig, Patel, Davidsson: forskningsmetodikens grunder, Chalmers: 'What is science?', or some other similar light reading.

Litteratur

Course compendium.
One of the two:
J. Hoffman, C. Johnson, A. Logg: Dreams of Calculus;
Perspectives on Mathematics Education.
Springer 2004, XIII, 158 p., Softcover ISBN: 978-3-540-21976-7
Ann Oakley: Experiments in Knowing: Gender and Method in the Social Sciences.
New York: The New Press, 2000.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Examination is negotiated between examiner and student.  Normally each student should do two of the following: a reading assignment in his/her area of
specialization; analyze a paper/grant proposal;  write a paper/grant proposal with attention to rhetorical (ethos, pathos, CARS) aspects; write a short paper analyzing a controversy in science, technology or philosophy, or on a similar topic of your own choosing that is approved by me.  Lectures given by external lecturers are compulsory, in the sense that relevant alternative assignments will be handed out for those that you miss.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kontaktperson

Arvind Kumar, e-post: arvindku@kth.se

Examinator

Arvind Kumar <arvkumar@kth.se>

Övrig information

Kursen har föreläsningar gemensamma med DA2205.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.