DIK200 Lärande som professionellt uppdrag 8,5 hp

Learning as Professional Assignments

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,0 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50398

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursplan se länk till Stockholms universitet

Kursens huvudsakliga innehåll

For information see syllabus at Stockholm University.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination - Lärande som professionellt uppdrag, 7,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

Stockholms universitet

Examinator

Hans Melkersson <melker@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.