DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp

Introduction to High Performance Computing

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En fortsättningskurs som behandlar algoritmer och tekniker för högprestandaberäkningar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet med kursen är att ge en introduktion till färdigheter som är nödvändiga för att använda högpresterande datorer i egna projekt.

Efter genomförd kurs ska du ha lärt dig att

 • analysera ett givet problem för att hitta möjligheter till parallelliseringen
 • välja ut algoritmer och hårdvara för att lösa räkneintensiva problem
 • programmera datorer med delat och fördelat minne
 • effektivt använda lämpliga programmeringsspråk för vetenskapliga beräkningar
 • köra parallella program på olika hårdvaruarkitekturer och mjukvaruomgivningar 
 • uppskatta prestandan hos olika implementeringar
 • optimera prestandan av program.

Kursens huvudsakliga innehåll

Datorarkitektur, effektiv programmering för vetenskapliga beräkningar, parallella algoritmer, message passing, OpenMP, visualisering, lagring av stora datamängder, GRID computing, verktyg för högprestandaberäkningar.

Introduktion av hårdvaran och mjukvaran på CSC och PDC på olika plattformer.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DN1212 eller DN1240 (eller motsvarande) samt erfarenhet av C, C++, Fortran.

Litteratur

Kommer att annonseras på kursens hemsida minst 4 veckor innan kursen startas.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Projektuppgift, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:  http://www.kth.se/csc/student.

Ges av

CSC/Numerisk analys

Kontaktperson

Stefano Markidis, markidis@kth.se

Examinator

Erwin Laure <erwinl@kth.se>

Övrig information

Intensivkurs under två sommarveckor följt av självständigt arbete med projektuppgift under hösten.
Deltagarantalet är begränsat.
Notera att kursen börjar i augusti och att den inte avslutas förrän under hösten! Kursen schemaläggs ej centralt.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.