DS1392 Kinesiska, fortsättningsnivå I 6,0 hp

Chinese, Advanced Beginners Level I

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

OBS: Den här kursen är från HT13 ersatt av kursen LS1392 Kinesiska A1

www.kth.se/student/kurser/kurs/LS1392

Kursen ger en påbyggnad i elementär rikskinesiska.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

EU språkportfölj, nivåer A1/A2, http://europass.cedefop.europa.eu

I slutet av kursen skall studenten kunna:

 • identifiera toner och stavelser i långsamt talad rikskinesiska, samt förstå enklare meningar och satsmönster
 • förstå vissa enklare texter
 • kunna använda kinesiska tecken- och ordböcker
 • kunna skriva kinesiska med dator
 • läsa upp okända texter på pinyin med ett acceptabelt uttal samt föra enklare samtal
 • översätta enkla meningar från svenska till kinesiska
 • översätta enkla meningar och texter från kinesiska till svenska.

.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bygger vidare på grundkursen med fortsatt inlärning av de vanligaste och viktigaste satsmönstren för vardaglig talad rikskinesiska (mandarin) och uppbyggnad av ett centralt tecken- och ordförråd. Därtill kommer träning i användning av kinesiska lexikon och i att använda kinesiska i datorer, samt enklare översättningsövningar. Kursen omfattar ca 240 skrivtecken.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Godkänt obligatoriskt placeringstest före kursval  eller genomgången och godkänd grundnivå, DS1390 eller DS1391. Se vår hemsida för testet och mer information, www.kth.se/language

Rekommenderade förkunskaper

C-språk, kurs B, steg 1-2 eller motsvarande

Litteratur

kinesiska@kth, andra boken, Björn Kjellgren, KTH

Examination

 • KON1 - Språkfärdighetsprov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Språkfärdighetsprov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

75 % närvaro. Muntliga/skriftliga delprov (KON1; 3 hp), språkfärdighetsprov TEN1; 3 hp)

Ges av

ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kontaktperson

Björn Kjellgren, tel. 790 6125, bjoern@kth.se

Examinator

Björn Kjellgren <bjoern@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Deltagare som inte är närvarande vid kursstarten riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kurser med få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in eller få färre lektioner än ursprungligen planerat.

Påbyggnad

Kinesiska, fortsättningsnivå II

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.