DT2150 Projekt i kognitiva system 7,5 hp

Project in Cognitive Systems

Kognitiva system är system som interagerar med människor eller omgivningen, och som använder sig av processer som påminner om mänsklig kognition, så som kunskap, problemlösning och naturligt språk. Målet med kursen är att studenterna ska få fördjupad kunskap om planering, implementering och utvärdering av kognitiva system, och den vetenskapliga processen. I kursen kommer studenterna att arbeta i projektgrupper om 2-3 studenter, med hjälp av en handledare, för att utveckla ett kognitivt system, som t.ex. involverar tal- och språkteknologi, datorseende och robotik. Kursen startar med en introduktionsföreläsning som tar upp teori, verktyg och utvärdering. Projekten startar med en läsperiod, där studenterna söker efter relevanta forskningsartiklar, definierar en frågeställning som kräver implementering och utvärdering av ett kognitivt system, och skriver och presenterar en projektplan. Vid slutet av kursen presenterar studenterna sitt arbete i skriftlig och muntlig form vid ett seminarium där de opponerar på varandras presentationer. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50986

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10129

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Gabriel Skantze <skantze@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för studenter antagna på masterprogrammet i datalogi (TCSCM)

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Formulera en frågeställning kring kognitiva system som kräver implementering och utvärdering
 • Söka upp och använda vetenskaplig och teknisk litteratur inom området
 • Planera och genomföra grupprojekt inom området

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenterna kommer först att ges en kort introduktion till vad som menas med kognitiva system, kursens upplägg, exempel på tekniska plattformar för att utveckla kognitiva system, och exempel på projekt vid KTH där sådana utvecklas. Därefter kommer de att delas in i projektgrupper om 2-3 stycken och tilldelas en handledare. Grupperna kommer sedan att arbeta med att definiera en frågeställning som kräver implementering och utvärdering av ett kognitivt system och göra en projektplan. Som led i detta ska studenterna söka upp ett antal relevanta vetenskapliga artiklar. Projektplanen och litteraturgenomgången ska sedan presenteras i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium. Det färdiga arbetet ska även presenteras i en skriftlig slutrapport och presenteras på ett seminarium där studenterna opponerar på varandras arbeten. 

Behörighet

Studenten ska ha genomgått de flesta kurser i spåret Kognitiva system inom masterprogrammet i Datalogi

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i programmering, tal- och språkteknologi, artificiell intelligens och maskininlärning. 

Litteratur

Forskningsartiklar studenterna söker upp, med hjälp av handledare

Examination

 • PRO1 - Projektplan, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Slutrapport, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Gabriel Skantze (skantze@kth.se)

Examinator

Gabriel Skantze <skantze@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.