EF1112 Projekt i rymdteknik 9,0 hp

Project in Space Technology

The course aims to give some practical experience of performing one or several typical tasks in the field of space technology, including data analysis and development or evaluation of measurement techniques and instrumentation, designing part of a space vehicle or investigating the effects of space environment on various systems in space. The work will take place over a longer time. One or more tutors will be available during much of the project time, but it is essential that you are willing to work independently.

Note that you have to identify a project by contacting a potential tutor before you choose the course!

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  60762

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  60763

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  50649

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  50629

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  60192

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  60174

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  51000

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

Lärandemål

Efter slutförd kurs kommer du att ha praktisk erfarenhet av att utföra en eller flera typiska arbetsuppgifter inom rymdteknik, som t ex utvärdering av mättekniker och instrumentering, design av en del av en rymdfarkost, eller en undersökning av rymdmiljöns påverkan på olika tekniska system. Du ska kunna formulera ett realistiskt mål för en tidsbegränsad uppgift, följa upp genomförandet och kunna dokumentera ditt arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektarbetet kan inkludera

 • design av en komponent i ett mätsystem eller system i en farkost
 • undersökning av rymdmiljöns effekter på rymdteknik
 • litteratursökning och sammanfattning av ett specifikt område
 • programmering av databehandling och presentationsverktyg

Kursupplägg

Arbetet äger typiskt rum under 6-8 veckor. En eller flera handledare är tillgänglig under största delen av arbetet, men det är viktigt att du är villig att arbeta självständigt.

Behörighet

För fristående studenter: allmänna antagningsvillkor och engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

For single course students: general admission requirements including documented proficiency in English A.

Litteratur

Ingen fastställd litteratur. Relevant material distribueras av handledaren.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 9,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tidplan och slutrapport, och minst en muntlig statusrapport.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Tomas Karlsson

Examinator

Tomas Karlsson <tomask@kth.se>

Påbyggnad

EF2227

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.