EF2226 Projekt i plasmafysik 12,0 hp

Project in Plasma Physics

The course aims to give some practical experience of performing one or several typical tasks in the field of plasma physics, including data analysis and development or evaluation of measurement techniques and instrumentation. The work will take place over a longer time. One or more tutors will be available during much of the project time, but it is essential that you are willing to work independently.

Note that you have to identify a project by contacting a potential tutor before you choose the course!

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (12,0 hp)

 • Anmälningskod

  60768

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (12,0 hp)

 • Anmälningskod

  60769

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (12,0 hp)

 • Anmälningskod

  50991

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (12,0 hp)

 • Anmälningskod

  50999

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (12,0 hp)

 • Anmälningskod

  60440

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (12,0 hp)

 • Anmälningskod

  60444

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (12,0 hp)

 • Anmälningskod

  51007

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

Lärandemål

Efter slutförd kurs kommer du att ha praktisk erfarenhet av att utföra en eller flera typiska arbetsuppgifter inom plasmafysik, som t ex dataanalys och utveckling eller utvärdering av mättekniker och instrumentering. Du ska kunna formulera ett realistiskt mål för en tidsbegränsad uppgift, följa upp genomförandet och kunna dokumentera ditt arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektarbetet kan inkludera

 • behandling av laboratoriedata
 • design av enmatteknik
 • litteratursökning och sammanfattning av ett specifikt område
 • programmering av databehandling och presentationsverktyg

Kursupplägg

Arbetet äger typiskt rum under 6-8 veckor. En eller flera handledare är tillgänglig under största delen av arbetet, men det är viktigt att du är villig att arbeta självständigt.

Behörighet

För fristående studenter: 60 hp och engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Ingen fastställd litteratur. Relevant material distribueras av handledaren.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 12,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Tomas Karlsson

Examinator

Tomas Karlsson <tomask@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.