EH221V Seminariekurs i industriella informations- och styrsystem 3,0 hp

Seminars in Industrial Information and Control Systems

Håll dig à jour med forskningens framkant, gå en kurs på KTH! Under hösten planerar vi att ge en seminariekurs om hur Enterprise Architecture kan användas för bättre beslutsfattande. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och är intresserad av EA och vad man kan använda det till.

KTH ger under höstterminen 2014 för sjätte gången en seminarieserie för yrkesverksamma om Enterprise Architecture. Seminarieserien kommer att ge deltagarna en fördjupad insikt utanför de klassiska Enterprise Architecture ramverken i hur Enterprise Architecture kan användas för beslutsfattande i enlighet med de senaste forskningsrönen.

Sammanlagt sex seminarier kommer att ges inom ramen för kursen. Kursen är planerad att genomföras torsdagkvällar under höstenterminen.

För examination förväntas deltagarna dels närvara vid fem av sex seminarier, dels utföra en projektuppgift. Projektuppgiften består i att tillämpa de metoder som lärs ut i kursen och modellera en organisation och dess IT för att därefter analysera modellen med KTH-metoden.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna skall kunna:

- Karakterisera aspekter kring hanteringen av IT-system, t.ex. informationssäkerhet, modifierbarhet, interoperabilitet, IT-styrning, affärsnytta, kravhantering, projektstyrning och generella arkitekturfrågor.

- Jämföra, välja samt motivera användandet av lämpliga metoder för utvärdering av aspekter kring hanteringen av IT-system.

- Relatera aktuell forsking inom området till industriell tillämpning inom samma område.

Kursens huvudsakliga innehåll

Seminarieserie inom området för industriella informations- och styrsystem, tex berörs frågor rörande arkitektur, kravhantering, projektstyrning och IT-styrning. Kursdeltagarna kommer också utföra en projektuppgift där de tillämpar resultat och metoder från aktuell forsking i en industriell kontext.

Kursupplägg

Kursen består av sex seminarier och en projektuppgift.

Behörighet

Minst 5 års arbetslivserfarenhet på minst halvtid inom IT. Med IT menas här arbete med informationssystem, mjukvaruapplikationer, IT-infrastruktur, etc.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap/erfarenhet inom Enterprise Architecture och/eller IT-Management är fördelaktigt.

Litteratur

Annonseras på kurshemsida senast tre veckor innan kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Närvaro vid fem av sex seminarier samt en godkänd projektuppgift.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Robert Lagerström

Examinator

Mathias Ekstedt <mekstedt@kth.se>

Pontus Johnson <pontusj@kth.se>

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.