EI1101 Tillämpad elektronik 1,5 hp

Applied Electrical Engineering

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT13.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger en “hands on” erfarenhet av konstruktion av elektroniska apparater. Huvuddelen av kursen har formen av ett projekt som består av konstruktion av en fungerande prototyp, lösning av ev. störningsproblem samt planering av ett felsökningsschema.

Eleven skall efter genomgången kurs

 • kunna tolka komponenttillverkarnas datablad
 • kunna konstruera en fungerande prototyp utgående från en ritning
 • ha baskunskaper om störningar i elektriska nät.
 • använda och modifiera vanliga analoga och digitala byggblock

Kursens huvudsakliga innehåll

Passiva och aktiva komponenter. Toleranser. Frekvens-, effekt- och spänningsbegränsningar. Avvikelser från enkla modeller. Analoga och digitala byggblock. EMC. Elsäkerhet. Elektronisk konstruktion. Konventioner. Mönsterkort. Lödning. Felsökning.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

EI1100 Elkretsanalys E samt samt Elektronik IE1204.

Litteratur

Kompendium, föreläsningsanteckningar.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, , betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projekt.

Ges av

EES/Elektroteknisk teori och konstruktion

Kontaktperson

Peter Fuks

Examinator

Peter Fuks <peter@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2A1801

Påbyggnad

EI1200 Elektromagnetisk fältteori E, IH1611 Halvledarkomponenter, IH1203 Analog elektronik, IT2651 Mikrovågsteknik, IL2219 Radioelektronik , HL2002 Medicinsk mätteknik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.