EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp

Modelling of Dynamical Systems

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen behandlar systematiska metoder för att konstruera matematiska modeller av tekniska system baserat på fundamentala fysikaliska samband och uppmätta data.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT18.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall man kunna bygga matematiska modeller för industriella system utgående från grundläggande fysikaliska samband och från uppmätta signaler.

Speciellt ska man efter avslutad kunna:

 • Bygga matematiska modeller av tekniska system baserat på grundläggande fysikaliska samband.
 • Använda systematiska och objekt-orienterat modellbygge för att utveckla modeller för system med delkomponenter från flera olika fysikaliska domäner.
 • Beskriva hur differential-algebraiska ekvationer (DAE:r) uppkommer i modellering av tekniska system.
 • Välja lämplig numerisk lösare och dess parametrar för att effektiv simulering.
 • Estimera impulssvar, frekvenssvar samt överföringsfunktioner för linjära system baserat på uppmätt in- och ut-signaldata.
 • Analysera de statistiska egenskaperna hos grundläggande estimeringstekniker, samt förklara de praktiska konsekvenserna av dessa resultat.
 • Välja lämpliga experimentvillkor för att samla in data för systemidentifiering.
 • Använda de vanligaste teknikerna för att validera modeller mot data.

Kursens huvudsakliga innehåll

Modelltyper. Fysik/mekanik/elektronik - översikt. Modellförenkling. Bindningsgrafer. Objektorienterad modellering. Störningar och störningsmodeller. Icke-parametrisk identifiering. Parameterskattning. Systemidentifiering för modellbygge.

Simulering: numerisk noggrannhet, datorsimuleringsverktyg.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Elementär fysik och Matematisk statistik, allmän kurs eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Ljung, L. och Glad T. Modellbygge och simulering, Studentlitteratur, 1991.

Lindskog, Glad; Ljung, “ Modellbygge och simulering övningsbok”, Studentlitteratur, 1997.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

TEN 4.5 hp, LAB1 0.5 hp, LAB2 0.5 hp, LAB3 0.5 hp

Ges av

EES/Reglerteknik

Kontaktperson

Cristian Rojas (crro@kth.se)

Examinator

Cristian Rojas <crro@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2E1282

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.