EL2420 Reglerteknik, projektkurs 12,0 hp

Automatic Control, Project Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Projektkursen ger dig praktisk kunskap om modellering, design och analys av reglersystem. Du får även erfarenhet i projektarbete och rapportering. Huvuddelen av kursen består av projektarbete i grupp, men det kommer även vara några föreläsningar och möten.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: HT14.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

The student should after the course be able to work in control related projects. He/she should be able to do modelling, control design, analysis and implementation of a control system for a laboratory process.

In particular, the students should be able to:

 • Do collaborative work in a group.
 • Write a project plan
 • Model and simulate a laboratory process
 • Design a control system that meets given specifications
 • Implement the control system in a real time computer system like LabView
 • Give oral project presents the project and design a poster
 • Write a project report.

Kursens huvudsakliga innehåll

The course consists of a project, where the students design and implement a control system on a physical system. Given specifications should be satisfied. The work can be divided into three phases:

 • Physical and experimental modelling;
 • Controller design, analysis and simulation;
 • Implementation in a real time control system;

The work is done in small groups and is documented in a report and an oral presentation at a seminar

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Reglerteknik allmän kurs (EL1000, EL1110, E1120, Reglerteknik allmän kurs) och minst en av kurserna
EL2520 Automatic control, Advanced course eller EL2620 Nonlinear Control eller EL2450 Hybrid and Embedded Control Systems.

Litteratur

Notes from the department

Examination

 • PRO1 - Projekt, 12,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

The group should
deliver a project plan
pass the halftime review
deliver a control system which meets given specifications
give an oral presentation and a poster at a seminar.
deliver a final project report

Ges av

EES/Reglerteknik

Kontaktperson

Ather Gattami

Examinator

Ather Gattami <gattami@kth.se>

Övrig information

Ersätts av EL2421 från och med 2012

Antalet elever är begränsat till 25 st.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.